XII Koncert Charytatywny dla doświadczonych powodzią uczniów Gimnazjum nr 1 w Bieruniu Nowym

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Rynek 19
Godzina: 19:00